ทำอย่างไรจึงได้เป็นศิลปินช่างสัก 

ทำอย่างไรจึงได้เป็นศิลปินช่างสัก 

ทำอย่างไรจึงได้เป็นศิลปินช่างสัก  การเป็นช่างสักไม่ใช่งานที่หรูหราที่สุด และน้อยคนนักที่จะได้เงินเดือนเยอะๆจากงานนี้ ทว่ามันยังคงเป็นหนึ่งในวิธีที่น่าเชื่อถือ และให้ผลกำไรมากขึ้นในการหาเลี้ยงชีพในฐานะศิลปิน ยังคงเป็นมากกว่าแค่เงิน คนส่วนใหญ่ที่ต้องการเป็นศิลปินสักคนทำเพราะพวกเขารู้สึกว่าเป็นการเรียกร้องของพวกเขา พวกเขาสนใจที่จะเป็นคนที่ช่วยให้ผู้คนมีรูปลักษณ์ที่พวกเขาต้องการ หรือช่วยให้พวกเขาระลึกถึงสิ่งที่สำคัญอย่างถาวร คุณอาจสงสัยว่าคุณต้องทำตามขั้นตอนใดและต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นช่างสักมืออาชีพ เราได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่นี่ เพื่อให้คุณได้คำตอบที่ต้องการทั้งหมด รับใบอนุญาตสัก บางรัฐกำหนดให้ร้านสักเท่านั้นมีใบอนุญาตในการดำเนินงาน ไม่ใช่บุคคลที่ทำงานในนั้น แม้ว่าในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง คุณจะต้องมีใบอนุญาตส่วนบุคคล เพื่อทำงานเป็นช่างสัก แม้ว่าคุณจะทำงานในรัฐที่ไม่มีข้อกำหนดด้านใบอนุญาต แต่อาจมีข้อบังคับเทศบาลที่คุณต้องปฏิบัติตาม ในการได้รับใบอนุญาตสัก (ซึ่งจำเป็นต้องมี) คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ และสำเร็จการฝึกงานกับช่างสักมืออาชีพ ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ และบางรัฐอาจมีข้อกำหนดด้านใบอนุญาตเพิ่มเติม เช่น การจบหลักสูตรเกี่ยวกับความเข้าใจ และการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เป็นพาหะในเลือด จำเป็นต้องมีการปฐมพยาบาล และการฝึก CPR ในบางรัฐ คุณยังอาจต้องการหลักฐานว่าคุณได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี และแม้แต่ในรัฐที่ไม่มีความจำเป็น ก็ควรระมัดระวังสำหรับผู้ที่สัมผัสกับเลือดเพื่อรับวัคซีนในปัจจุบัน ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องผ่านการสอบเพื่อรับใบอนุญาต บางรัฐจะกำหนดให้คุณต้องแสดงหลักฐานว่าคุณได้ทำรอยสักครบจำนวนหนึ่งแล้ว หากคุณตั้งใจจะสักในสภาพที่ต่างออกไป (อาจไปร่วมงานหรือเวิร์กช็อปนอกเมือง) ใบอนุญาตของคุณจะไม่มีผล คุณจะต้องได้รับใบอนุญาตสักชั่วคราวจากรัฐที่คุณวางแผนจะสัก รับรองการฝึกงานภายใต้ช่างสักมืออาชีพ ทุกคนปรารถนาที่จะกระโดดเข้ามาและเริ่มหาเลี้ยงชีพได้ทันที แต่การสักเป็นกิจกรรมที่มีเดิมพันสูงและต้องใช้เวลาบ้างในการทำความคุ้นเคย คุณจะต้องได้รับการดูแลจากช่างสักมากประสบการณ์ ซึ่งจะให้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ ซึ่งคุณจะได้ทำงานที่จำกัดเพื่อให้ได้ประสบการณ์ คุณยังจะได้รับความรู้ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและปลอดภัย ไม่เพียงแค่วิธีการใช้เครื่องสักและอุปกรณ์อื่นๆ อย่างถูกต้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่คุณใช้ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม […]